Poradenstvo

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Kto sme

Vitajte na stránke študentského informačného a poradenského centra iCUBE.
Pri návšteve nášho centra Vám pomôžeme vyriešiť každý Váš problém a poskytneme potrebné informácie. Zároveň sme domovom pre e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete kúpiť tu najnovšiu kolekciu z pohodlia domova, či internátu. Ak niečo stratíte, alebo nájdete, môžete využiť náš web Straty a nálezy.

CENTRUM SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKEJ PODPORY

Display portlet menu

CENTRUM SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKEJ PODPORY

  • zabezpečuje psychologické, sociálne a kariérové poradenstvo,

  • zabezpečuje poradenstvo v oblasti nepriaznivej psycho­‑sociálnej situácie z dôvodu ohrozenia sociálnym vylúčením (napr. z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, národnosti, veku a inej diverzity),

  • zabezpečuje informačnú a konzultačnú činnosť,

  • zabezpečuje krízovú intervenciu,

  • poskytuje vzdelávaciu činnosť v oblasti rozvoja sociálnych zručností a osobnosti,

  • poskytuje primárnu prevenciu sociálno­‑patologických javov (napr. látkových a nelátkových závislostí, sexuálneho obťažovania, a. i.),

  • zabezpečuje rozvoj peer­‑to­‑peer (rovesníckych) podporných skupín na univerzite,

  • spolupracuje s osobami zabezpečujúcimi služby bezbariérového centra, s členmi systému tútorstva na jednotlivých fakultách, so študentským informačným centrom a ďalšími, pre činnosť centra, relevantnými súčasťami univerzity,

  • spolupracuje s mimouniverzitnými domácimi a zahraničnými partnermi v súlade s poslaním a činnosťou centra, najmä s inštitúciami z oblasti poradenského servisu a pomoci.

  • poradenstvo je poskytované bezplatne a je dôverné.

Pre viac informácii navštívte stránku tuke alebo našu facebookovu stránku.

Kontakt:

Vysokoškolská 4, 2. p, č.d. 258
e-mail: radka.copkova@tuke.sk
WhatsApp/sms/telefón: Tel.: +421 905 754 550

Instagram: @cspp_tuke