Pre študentov

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Kto sme

Vitajte na stránke študentského informačného a poradenského centra iCUBE.
Pri návšteve nášho centra Vám pomôžeme vyriešiť každý Váš problém a poskytneme potrebné informácie. Zároveň sme domovom pre e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete kúpiť tu najnovšiu kolekciu z pohodlia domova, či internátu. Ak niečo stratíte, alebo nájdete, môžete využiť náš web Straty a nálezy.

Štúdium v zahraničí

ERASMUS+ je program Európskej únie 🇪🇺, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, vysokoškolským pedagógom a pracovníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a získať nové skúsenosti.

ERASMUS+ študijný pobyt je absolvovanie časti štúdia v štátoch Európskej únie, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí prijímajúca univerzita vystaviť študentovi písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.

O stáž v rámci projektu ERASMUS+ sa môžu uchádzať všetci študenti denného štúdia na TUKE, ktorí budú mať v čase mobility ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia.

V oblasti financovania poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu Európska únia. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie a iné náklady súvisiace s mobilitou na štúdium.

Bližšie informácie nájdeš TU


Identifikácia Technickej univerzity v Košiciach v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020: 66627-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

ERASMUS+ ID Code: SK KOSICE03