For Students

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Who We Are

Welcome to the website of the iCUBE student information and counseling center.
When you visit our center, we will help you solve all your problems and provide the necessary information. At the same time, we are home to an e-shop, through which you can buy the latest collection from your home or dormitory. If you lose or find something, you can use our Lost and Found website.

Inovácia ochranných štítov poskytuje pohodlie i lepšie funkcie (Haló TU 1 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

Inovácia ochranných štítov poskytuje pohodlie i lepšie funkcie (Haló TU 1 - 2021/2022)

Haló TU

Popis: Starý a nový model ochranného štítu

 

V kontexte súčasnej globálnej epidémie ochorenia COVID-19 bol zaznamenaný exponenciálny nárast dopytu po osobných ochranných prostriedkoch. Strojnícka fakulta TUKE promptne zareagovala na danú situáciu a začala s výrobou ochranných štítov pomocou 3D tlače na 22 tlačiarňach, ktoré pracujú nepretržite. Ochranné štíty boli distribuované v rámci výzvy „Pomôž nemocnici“ mnohým lekárom, zdravotníkom či ľuďom v prvej línii. Pri spustení výroby ochranných štítov boli použité verejne dostupné modely, ktoré využívali k upevneniu ochrannej fólie samostatné spojovacie prvky (matice a skrutky). Pracovníci fakulty vypracovali vlastný návrh konštrukcie a dizajnu ochranného nosného rámu, ktorý už v sebe obsahoval potrebné upevňovacie prvky. Nový konštrukčný návrh prispel k zníženiu počtu dielov vyhotovovaných pomocou 3D tlače z troch kusov na finálny jeden kus, pričom boli odstránené upevňovacie skrutky.

 

Po prvých skúsenostiach došlo z podnetu Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH, dekana Strojníckej fakulty, k vývoju novej konštrukcie ochranného štítu, ktorý k upevneniu nevyužíval bežný spôsob pružnej textílie, ale nasadzuje sa na hlavu podobne ako bežné okuliare. Na vývoji nového rámu ochranného štítu sa okrem dekana podieľali pracovníci Katedry energetickej techniky, kde vznikali alternatívne návrhy modelov a dizajnu. Dizajn novej konštrukcie ochranného štítu prechádzal mnohými zmenami, skúškami niekoľkých prototypov, zmeny konštrukcie sa sústredili na podstatné ergonomické, ale aj estetické línie tvaru rámu, a v konečnej fáze mali za cieľ zvýšiť aj rýchlosť výroby a znížiť celkové náklady. Celý proces vývoja a výroby ochranného štítu trval 2 mesiace a možno ho zhrnúť do troch významných míľnikov. Prvým krokom bola výroba prototypu, pri ktorom sa kládol dôraz na kvantitatívnu stránku produkcie. Prototyp bol testovaný na vzorke probantov, z čoho vyplynulo, že konštrukcia nezodpovedá požiadavkám kladeným na pohodlie používateľa. Následne došlo k prepracovaniu návrhu a vytvoreniu finálneho tvaru nosovky. Cenou za finálny tvar, ktorý poskytoval pohodlné nosenie a umožňoval súčasné využívanie dioptrických okuliarov aj ochranného štítu, bolo isté zvýšenie náročnosti výroby s využitím 3D tlače, ktorá sa v súčasnej dobe realizuje na Katedre energetickej techniky. Po vykonaní testov na odolnosť a použiteľnosť v bežných podmienkach bola podaná prihláška patentu a úžitkového vzoru pre ochranu dizajnu. Dňa 28. 7. 2021 bola vo vestníku a registri Úradu priemyselného vlastníctva SR zverejnená informácia o zápise úžitkového vzoru: PUV 50140-2020 s názvom „Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu“. Úspech riešiteľov bol zavŕšený, opakovaná výroba pokračuje podľa potreby.

 

Autori:

Ing. Lukáš Tóth

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

 

Summary:

After experience with the production and use of standard protective shields, a new protective shield design was developed at the initiative of the Dean of the Faculty
of Mechanical Engineering. On 28 July 2021, the success was sealed by the entry of the utility model in the Register of Utility Models of the Slovak Republic.