For Students

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Who We Are

Welcome to the website of the iCUBE student information and counseling center.
When you visit our center, we will help you solve all your problems and provide the necessary information. At the same time, we are home to an e-shop, through which you can buy the latest collection from your home or dormitory. If you lose or find something, you can use our Lost and Found website.

Short News in (Haló TU 3 - 2021/2022)

Display portlet menu
Back to news

Short News in (Haló TU 3 - 2021/2022)

f

Udelenie grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2022 bolo na ÚVVaDŠ doručených 28 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti a vybrala nasledujúcich 7 projektov, ktoré budú financované v období riešenia od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022:

1. Vysokoentropické zliatiny na uskladnenie vodíka, zodpovedná riešiteľka: Ing. Dagmara Varcholová, FMMR TUKE;

2. UAV Carbon Cub – lietajúca plat-forma pre výskum a vývoj inteligentnej avioniky, zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimon Karaffa, LF TUKE;

3. Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do trojstopového vozidla, zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukáš Tóth, SjF TUKE;

4. Redox vlastnosti kovových nanoobjektov a vplyv ich veľkosti na ich elektrochemickú odozvu v simulovaných biomedicínskych prostrediach, zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Slovenský, PhD., FMMR TUKE;

5. Fyzikálne zdôvodnenie tvorby prvkov parazitickej architektúry „Čo ak by sa architektúra bola schopná navrhnúť, rásť a vyvíjať sama?“, zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Baroš, SvF TUKE;

6. Vývoj biodegradovateľných zinkových zliatin pre biomedicínske aplikácie, zodpovedná riešiteľka: Ing. Wanda Miženková, SjF TUKE;

7. AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete, zodpovedný riešiteľ: Ing. Alexander Brecko, FEI TUKE.

Autor:
ÚVVaDŠ TUKE


Technická univerzita v Košiciach je lídrom v podávaní patentov!

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejnil štatistiky, z ktorých vyplýva, že univerzity v súčasnosti generujú až tretinu slovenských patentov. Z 221 patentových prihlášok podaných v roku 2020 pochádza tretina práve z univerzitného prostredia.

Lídrom v podávaní patentových prihlášok medzi univerzitami sa stala za posledné tri roky Technická univerzita v Košiciach, ktorej bolo od roku 2019 udelených až 54 patentov.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí k tomuto výsledku prispeli.

Viac o téme v aktualitách Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Podrobnejšie informácie o právach priemyselného vlastníctva TUKE nájdete v sekcii Duševné vlastníctvo UVP TECHNICOM: https://uvptechnicom.sk/02-2022-dusevne-vlastnictvo/

Autor:
Ing. Pavol Kaleja, PhD.

Bibliobox pred knižnicou prežíva renesanciu 

Plechový kontajner oblepený farebnými nápismi už niekoľko rokov víta pri vstupe návštevníkov knižnice. Návratový box, hovorovo bibliobox, je úložné zariadenie, ktoré slúži na vrátenie vypožičaných kníh v čase, kedy je knižnica zavretá. „Využitie biblioboxu sa kvôli kovidu veľmi zvýšilo,“ hovorí Ing. Ondrej Látka, PhD., riaditeľ knižnice. „Napriek tomu, že sa doň vojde vyše 50 kníh a kolegyne ho viackrát do týždňa vyprázdnia, sme ho nedávno pre množstvo kníh takmer neotvorili.“ Podobné boxy sú dnes už súčasťou azda každej slovenskej knižnice. Využiť ho môžete nielen na vrátenie výpožičiek, ale aj na venovanie nepotrebných kníh a skrípt knižnici. 

Autor: 
Mgr. Matej Hudáček 

Dekanka z TUKE nominovaná na cenu Slovenka roka 2022 

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., je jedinou ženou v pozícii dekanky na TUKE, pod ktorej vedením sa fakulta navyše rozvíja a napreduje. Medzi jej hlavné hodnoty patria odbornosť, prepojenie na prax a partnerský prístup k zamestnancom aj študentom.  

Dekanka FMMR TUKE bola odbornou komisiou nominovaná medzi laureátky prestížnej ankety Slovenka roka 2022 v kategórii Vzdelávanie. Tento rok už po štrnástykrát udelia tento titul výnimočným slovenským ženám na základe hlasovania, ktoré prebieha na stránke:  

www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

Ocenenie Slovenka roka v jednotlivých kategóriách bude vyhlásené 3. 6. 2022 v priamom prenose RTVS na Jednotke. 

Držíme palce! 

Autor: 
FMMR TUKE 

Udelenie Ceny sv. Gorazda študentovi TUKE 

Študentovi Technickej univerzity v Košiciach Samuelovi Andrejčíkovi bola udelená Cena sv. Gorazda, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. 

Nominácia bola zdôvodnená tým, že Ing. Samuel Andrejčík, študent tretieho stupňa vzdelávania na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE, reprezentoval Slovensko na paralympijských hrách v Tokiu v roku 2021 v boccii v kategórii BC4. Samuel Andrejčík získal na paralympijských hrách v Tokiu dve zlaté medaily v kategórii jednotlivci BC4 a v kategórii páry BC4. Celkovo je držiteľom štyroch paralympijských medailí vrátane troch zlatých a jednej striebornej (Tokio 2020 – 2 zlaté medaily, Rio 2016 – 1 zlatá a 1 strieborná medaila). 

Autor: 
Ing. Daniela Tomášová 

Vesmír Technickej univerzity v Košiciach čaká na objavenie 

Technická univerzita v Košiciach už druhým rokom búra stereotypnú komunikáciu s mladými ľuďmi a otvára sa im moderne, hravo, tentokrát v atraktívnej vesmírnej metafore. Najnovšia výzva Objav TUKE vesmír je akousi variáciou a voľným pokračovaním vlaňajšej kampane Objav TUKE za minútu, ktorá dosiahla viac než 1 200 000 vzhliadnutí, zásahov či reakcií. V roku 2021 sa univerzita po prvýkrát rozhodla uchopiť svoju komunikáciu s verejnosťou a záujemcami o štúdium inovatívne a celú ju prispôsobiť obsahom, formou i jazykom čo najviac svojej cieľovej skupine. Zámerom aktuálnej kampane je opäť osloviť mladých ľudí zvažujúcich štúdium na vysokej škole ich vlastným jazykom a interaktívnou formou – prostredníctvom domény www.objavTUKE.sk – im predstaviť možnosti štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Okrem relevantných informácií o štúdiu na univerzite doména ponúka aj prehľad dôležitých informácií o meste Košice či súťaž o hodnotné vecné ceny. Kampaň aj tento rok pripravila komunikačná a marketingová agentúra Progress Promotion Košice. 

Autor: 
redakcia HALÓ TU