Pre študentov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Kto sme

Vitajte na stránke študentského informačného a poradenského centra iCUBE.
Pri návšteve nášho centra Vám pomôžeme vyriešiť každý Váš problém a poskytneme potrebné informácie. Zároveň sme domovom pre e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete kúpiť tu najnovšiu kolekciu z pohodlia domova, či internátu. Ak niečo stratíte, alebo nájdete, môžete využiť náš web Straty a nálezy.

iCUBE: Novinky z Informačného a poradenského centra TUKE (Haló TU 1 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

iCUBE: Novinky z Informačného a poradenského centra TUKE (Haló TU 1 - 2021/2022)

Haló TU

iCUBE ako informačné a poradenské centrum TUKE rýchlo zareagovalo na nové požiadavky dnešnej doby s cieľom poskytovať študentom pomoc a poradenstvo vrátane takých služieb, ktoré doposiaľ na akademickej pôde našej univerzity neboli pokryté v dostatočnej miere. Tak vznikol prvý univerzitný e-shop vrátane nových kolekcií oblečenia a doplnkov či webová stránka pre straty a nálezy v areáli TUKE. Premenou prešiel aj samotný iCUBE – vytvorením nového dynamického tímu, redizajnom pôvodnej vizuálnej identity, ako aj novým dizajnom webovej stránky. Zmeny sa v neposlednom rade dotkli aj samotného štvrťročníka HALÓ TU, ktorý si čitatelia majú aktuálne možnosť prečítať nielen v novom šate, ale aj v elektronickej forme.

 

popis: Kupola na hlavnej budove TUKE – inšpirácia pre nový vizuál iCUBE i kolekciu oblečenia HLAVNÁ BUDOVA.
Foto: Róbert Klik

 

Technická univerzita v Košiciach predstavuje malé mestečko s veľkým počtom obyvateľov, s množstvom budov, uličiek, zákutí. A častokrát nie je jednoduché zorientovať sa v areáli univerzity.

„Dobrá rada nad zlato“. Staré slovenské príslovie asi najviac vystihuje potrebu založenia Študentského informačného a poradenského centra (ŠIPC). Celouniverzitné pracovisko pod vedením PhDr. Beáty Jurečkovej bolo založené v roku 2005 a plnilo funkciu prvého kontaktu najmä pre nových študentov univerzity. Poskytovalo informácie o možnostiach a podmienkach štúdia, poradenské služby (psychologické, finančné, právne, duchovné) pre študentov, absolventov, zamestnancov aj širokú verejnosť. Veľkou výhodou centra bola vzájomná veková a záujmová blízkosť študenta-poradcu a študenta-klienta i možnosť priameho kontaktu s odborníkom.

Koordináciu centra neskôr prevzala Ing. Adriana Tóthová (2008 – 2015) a Ing. Katarína Valentová (2015 – 2020). ŠIPC začalo participovať na mnohých projektoch univerzity: Dni kariéry, Detská univerzita, vydáva univerzitný časopis HALÓ TU, organizuje metodickú podporu pre študentské projekty a prevádzkuje obchod s univerzitnými tovarmi.

V roku 2016 sa centrum transformovalo a premenovalo. V súčasnosti vedie Informačné a poradenské centrum TUKE (iCUBE) Ing. Anna Yehorova. iCUBE sa stalo nástrojom podpory študentskej iniciatívy, rozvoja študentskej samosprávy a poskytovania pomoci študentom. Toto informačné a poradenské centrum sídli na prízemí hlavnej budovy TUKE na Letnej 9 a pre študentov je k dispozícii od pondelka do štvrtku v čase od 8.30 h do 14.00 h a v piatok od 8.30 h do 12.00 h.

Dnešný svet prechádza veľkými zmenami. Technológie sa neustále vyvíjajú, aby spĺňali a uspokojovali potreby každého človeka a spoločnosti ako celku. iCUBE ako informačný projekt TUKE tiež nemôže stáť na mieste a musí zodpovedať tempu súčasnej doby.

 

V roku 2020 si vedenie TUKE stanovilo ambicióznu úlohu – vytvoriť na základe existujúceho iCUBE novú, modernú platformu pre poskytovanie vysokokvalitného a efektívneho produktu zameraného na širšie publikum a splnenie výziev súčasnej doby. Za týmto účelom bol zároveň vytvorený aj nový tím, do ktorého sa zaradili zástupcovia študentského, postgraduálneho, ako aj vedeckého prostredia. Všeobecné riadenie, kontrolu činnosti a obrovskú podporu pre iCUBE poskytujú prorektor TUKE prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD., a kancelár TUKE Ing. Adrián Harčár, PhD.

popis: Nová webová stránka iCUBE. Vizualizácia: archív iCUBE

„Snahou vedenia TUKE je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou absolventov na trhu práce. Mojím krédom, ktorým sa riadim od svojho nástupu do funkcie prorektora, je ‚Viac ako univerzita‘. S tým súvisí rozsiahle portfólio mimoškolských aktivít a marketingu. V týchto aktivitách hrá dôležitú úlohu práve iCUBE – moderné, progresívne a ekonomicky efektívne informačné a poradenské centrum určené pre študentov, zamestnancov a návštevníkov. Centrum pre mladých ľudí, ktoré si riadia mladí ľudia. Centrum, kde každý nájde to, čo potrebuje – či už informáciu o univerzite, možnostiach štúdia, možnostiach trávenia voľného času, alebo možnosť kúpy propagačného predmetu. Je to centrum, ktoré sa bude neustále modifikovať a prispôsobovať požiadavkám našich študentov,“ hovorí prorektor TUKE prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD.

Nová vedúca iCUBE Ing. Anna Yehorova verí, že kľúčom k úspešnej práci tímu je vytvorenie silnej komunity, a to formovaním obchodných a priateľských vzťahov v rámci tímu iCUBE a v širšom kontexte aj medzi zamestnancami, učiteľmi a študentmi našej univerzity.

Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov a na výsledky prieskumu všeobecných skúseností s vytváraním podobných platforiem pre študentov na západoeurópskych univerzitách tím iCUBE vypracoval stratégiu efektívneho a konkurencieschopného fungovania. Navrhovaný súbor aktivít je zameraný predovšetkým na efektívne, prínosné a úspešné fungovanie informačného a poradenského centra popularizáciou, zvýšením sociálneho významu a, samozrejme, propagáciou Technickej univerzity v Košiciach a jej fakúlt na rôznych mediálnych a sociálnych informačných platformách.

 

popis: Nové logo iCUBE aplikované na tričku. Vizualizácia: archív iCUBE

 

Renovovanie identity a webovej stránky iCUBE

Webová stránka iCUBE doposiaľ zastrešovala informačnú, vzdelávaciu a metodickú funkciu. Inými slovami poskytovala študentom, zamestnancom a ďalším záujemcom možnosť získať informácie o fungovaní univerzity ako celku, dôležitých udalostiach a procesoch, ktoré sa odohrávajú v jej priestoroch, organizácii vzdelávacieho procesu, o študentskom živote, športe a voľnom čase.

„S naším novým tímom sme vyvinuli plán a použili sme nové nápady na rozvoj webovej stránky a iCUBE ako celku, ktoré ho ‚obnovia‘ a urobia ho informatívnejším a zaujímavejším pre naše publikum. Zmeny sa týkali nielen zútulnenia priestorov informačného a poradenského centra, redizajnu jeho loga a farebnosti, ale taktiež výmeny predchádzajúcej internetovej stránky za novú, na ktorej užívateľa čaká viacero pozitívnych vylepšení. Okrem toho, že web je vizuálne zladený v nových tyrkysových farbách iCUBE, užívateľa určite zaujme aj svojím pretvoreným obsahom. Nájdete na ňom informácie o štúdiu na TUKE, zaujímavých workshopoch, zahraničných stážach, štipendijných programoch, no taktiež máte možnosť zdieľať vaše študentské problémy s niekým, kto vám rozumie. V rámci pomoci pre študentov vzniklo zároveň kariérne centrum, ktorého účelom je komplexný rozvoj profesijnej kariéry a uľahčenie nadviazania kontaktu s rôznymi zamestnávateľmi,“ hovorí vedúca iCUBE Ing. Anna Yehorova.

popis: Vertikálna verzia loga iCUBE aplikovaná na plátenej taške. Vizualizácia: archív iCUBE

Redizajn loga i identity iCUBE vychádzal z predošlej verzie loga, ktorá sa aktualizovala a zlepšila sa zároveň aj čitateľnosť názvu. V jednotnom duchu boli navrhnuté ďalšie dve logá pre služby iCUBE – Straty a nálezy a E-shop. Tyrkysová farebnosť loga nadviazala na predošlú verziu loga pre iCUBE, ako aj na tyrkysovú farbu kupoly hvezdárne na streche hlavnej budovy TUKE. Táto farebnosť sa paralelne premietla aj do nového vizuálu štvrťročníka HALÓ TU, kde uľahčuje navigáciu v rámci príspevkov a vytvára i vizuálny akcent. S novou vizuálnou identitou súvisí aj použitie čoraz populárnejšej ilustrácie ako na webstránke iCUBE či Straty a nálezy, tak aj v rámci univerzitného časopisu.

„Hlavným publikom iCUBE sú predovšetkým študenti, mladí ľudia, ktorých osobnostný rozvoj je spojený s rozširovaním ich obzoru v oblasti vzdelávania, ako aj kariéry. Keďže ide o ľudí získavajúcich informácie a odpovede na svoje otázky majoritne z online priestoru zahŕňajúceho tiež sociálne siete, našou snahou je priblížiť sa im čo najviac aj v tomto smere. Za týmto účelom sme venovali viac pozornosti zlepšeniu našej facebookovej stránky iCUBE, prostredníctvom ktorej prinášame študentom rôzne zaujímavosti a kariérne príležitosti. Budeme veľmi radi, keď nás navštívite či už na našich webových stránkach, alebo priamo v našom sídle. Nie je nič krajšie ako vedieť, že naša práca medzi rovesníkmi nie je zbytočná,“ uvádza zamestnankyňa iCUBE, študentka SjF Erika Dubňanská.

 

popis: Náhľad webovej stránky Straty a nálezy. Vizualizácia: archív iCUBE

 

Spustenie servisu Straty a nálezy

Strata osobných vecí patrí medzi životné situácie, v ktorých sa neraz ocitol každý z nás. Práve takéto okolnosti môžu vyviesť človeka z rovnováhy a mnohokrát sú frustrujúce a nepríjemné. Ako dobre vieme, študentský život vie byť uponáhľaný, takže zabúdanie a strácanie vecí v posluchárni, univerzitnej jedálni, na chodbách školy alebo len tak na ulici nie je u študentov žiadnou novinkou. Rovnako ako strata, tak aj nález stavia dotknutú osobu do neľahkej pozície. V takýchto situáciách sa vynárajú otázky ako: „Kde hľadať?“, „Ako hľadať?“, a taktiež: „Kto je majiteľ?“, „Ako danú vec vrátim?“ Nehľadiac na to, či ide o stratu, alebo nález, najdôležitejšou otázkou v oboch prípadoch ostáva: „Na koho sa môžem obrátiť?“ Práve to bolo hlavným motívom pre vytvorenie servisu Straty a nálezy, čím sa vytvoril akýsi kontaktný bod medzi nálezcom a tým, kto danú vec stratil. Tím iCUBE je vždy pripravený pomôcť a urobiť všetko pre to, aby sa stratená vec vrátila späť pôvodnému majiteľovi, a tým mu ušetriť čas a prípadný stres spojený s jej hľadaním. Na webovej stránke pre Straty a nálezy (https://stratyanalezy.kpi.fei.tuke.sk/index.html) nájdete podrobný postup riešenia danej situácie zahŕňanúci ideálny systém na výmenu informácií o jednotlivých nálezoch alebo stratách. Táto webová stránka obsahuje databázu vecí s rôznymi kategóriami, akými sú oblečenie, tašky, elektronika, osobné doklady atď. Pre prípad, kedy neviete danú vec zaradiť do konkrétnej kategórie, je určená kategória s názvom „Iné“. Nájdené predmety, ktoré si do 3 mesiacov nenájdu svojich pôvodných majiteľov, budú automaticky zahrnuté do charitatívnej „aukcie“. Potrebné informácie vrátane termínu jej konania nájdete včas na stránke Straty a nálezy. Výťažok z aukcie bude následne použitý na charitatívne účely a taktiež na rozvoj iCUBE. Vďaka opätovnému využitiu predmetov, ale najmä odovzdaniu stratených predmetov ich pôvodným majiteľom, sa v neposlednom rade odľahčí aj environmentálna záťaž a znížia sa náklady spojené s nákupom nových predmetov. Práve to je v súčasnej dobe veľmi dôležitá oblasť, ktorá si zasluhuje náležitú pozornosť.

Na samotnej tvorbe, vizuálnej i technickej stránke tejto webstránky spolu s tímom iCUBE intenzívne spolupracovali študenti FEI Ing. Lukáš Jasenka, Ing. David Katreniak, Ing. Michal Hric, Ing. Dominik Brečka, Ing. Michal Biačko v rámci projektu Živé IT projekty, ako aj grafická dizajnérka Mgr. art. Eva Jenčuráková.

 

popis: E-shop TUKE. Vizualizácia: archív iCUBE

Prvý univerzitný e-shop

Myšlienka vytvoriť obchod s reklamným tovarom TUKE sa v iCUBE zrodila už dávno. Podobná iniciatíva už bola uplatnená aj na niektorých fakultách Technickej univerzity v Košiciach.
„Rozhodli sme sa však ísť ďalej a vytvoriť nový merch TUKE s novým dizajnom,“ hovorí Ing. Anna Yehorova. Nový merch (kolekcia oblečenia) bol vytvorený v kreatívnom tandeme mladých ambicióznych študentov tímu iCUBE a dizajnérky, ktorí sa rozhodli spojiť s jediným cieľom: priniesť kreatívne oblečenie na módny trh pod značkou TUKE. Nová kolekcia, ktorá bola vyvinutá spoločne s dizajnérkou Mgr. art. Evou Jenčurákovou, obsahuje originálne mikiny, svetre, tričká, rúška, tašky, ponožky a ďalšie doplnky so symbolmi univerzity. Za krátky čas si už získala nadšené recenzie a je o ňu veľký záujem. Perlou našej kolekcie je dizajn Hlavná budova, ktorý od svojho zverejnenia nadobudol veľa nových fanúšikov. Samotná dizajnérka túto kolekciu hodnotí slovami: „Dizajn tejto kolekcie bol inšpirovaný hlavnou budovou TUKE – ikonickým priečelím s radom okien, ako aj kupolou na streche hlavnej budovy TUKE.
Tieto prvky boli vyabstrahované na základné geometrické útvary, ktorých kombináciou vznikla ilustrácia hlavnej budovy TUKE. Zlatá farebnosť dizajnu jej zároveň prepožičiava eleganciu a originálnosť.“

Jednotlivé reklamné predmety boli navrhnuté s ohľadom na vizuálnu identitu univerzity a jej farebnosť (zlatá, strieborná, čierna, biela, tyrkysová), vďaka čomu sú neutrálne a dobre kombinovateľné s inými kusmi oblečenia. Ich neraz minimalistický dizajn je elegantný, vkusný a nadčasový. Jednotlivé kolekcie oblečenia či doplnkov boli taktiež vyvíjané s cieľom uspokojiť široké spektrum potrieb – od jednoduchých, drobných spomienkových predmetov cez oblečenie, textil a doplnky až po luxusnejšie typy oblečenia. Veľmi moderným dizajnovým kúskom je aj sveter Engineer, ktorý potvrdzuje staré známe porekadlo: „V jednoduchosti je krása.“ Svojou unikátnosťou zaujme každého, čo bolo aj jedným z hlavných zámerov tvorby nových dizajnov. Okrem merchu TUKE je možné si v iCUBE zakúpiť aj kolekcie odevov a doplnkov od jednotlivých fakúlt našej univerzity, ktoré taktiež premietli svoju jedinečnosť do nápaditých dizajnových kúskov. Každý študent a zamestnanec tak môže vo svojom okolí prezentovať našu univerzitu, ako aj svoju fakultu. Na univerzitnom e-shope nájdete okrem toho aj rôzne suveníry týkajúce sa Košíc.

Tvorba samotného webu pre e-shop bola náročná nielen z hľadiska prípravy obsahu a jeho funkcionality, ale aj času, ktorý bolo potrebné investovať do jeho vzniku. Veríme však, že táto investícia sa premietne do bezproblémovej užívateľskej skúsenosti študentov, pedagógov i zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Vďaka za úspešné spustenie e-shopu nesporne patrí prof. Ing. Jaroslavovi Porubänovi, PhD., Ing. Lukášovi Josaiovi, Ing. Martine Dragošekovej, Ing. Róbertovi Klikovi a celému tímu iCUBE.

„Máme za cieľ postupne zvyšovať povedomie o značke TUKE medzi študentmi a zamestnancami. Vďaka novému e-shopu si môžete jednoducho vybrať tú najnovšiu kolekciu TUKE z pohodlia domova alebo si ju viete kúpiť klasicky priamo v iCUBE, kde Vám vždy radi poradíme,“ hovorí zamestnanec iCUBE, študent FEI Roman Kyrychenko.

 

popis: Tričko z kolekcie Hlavná budova. Archív iCUBE

 

popis: Dámska mikina ENGINEER. Archív iCUBE

 

popis: Plátená taška z kolekcie TUKE. Archív iCUBE

 

popis: Hrnček z kolekcie TUKE 1952. Archív iCUBE

 

popis: Sekcie štvrťročníka HALÓ TU. Archív iCUBE

 

Redizajn štvrťročníka HALÓ TU

Pri príležitosti 30. výročia vzniku časopisu HALÓ TU sme sa rozhodli pristúpiť k redizajnu jeho vizuálnej, ale aj obsahovej stránky, ktorý je vylepšením a rozšírením jeho pôvodného vizuálu. Okrem už spomínanej tyrkysovej farebnosti je pre nový vizuál časopisu charakteristické zjednotenie farebnosti, prehľadnosť a umiernenosť. Dobrý dizajn je často neviditeľný, čo znamená, že čitateľovi pomáha zorientovať sa v texte, pohodlne prečítať informácie a poskytuje mu príjemný vizuálny zážitok bez toho, aby na seba pútal pozornosť. Novinkou je použitie rodiny písma Camber pre texty článkov. Toto písmo je súčasťou vizuálnej identity celej univerzity a jeho použitie v univerzitnom časopise túto identitu podporuje. Pre nadpisy boli zvolené rodiny písma Normatica a Normatica Display od úspešného košického typografa a zároveň pedagóga Fakulty umení TUKE Mgr. art. Samuela Čarnokého, ArtD. Ilustrácie dopĺňajúce krátke správy budú pre časopis „na mieru“ vytvárať študenti Fakulty umení TUKE. I samotné logo Haló TU prešlo zmenou – jeho nová odľahčená podoba je v súlade s aktuálnym logom Technickej univerzity v Košiciach. Zmeny sa dotkli nielen vizuálnej stránky, ale aj haptického vnemu zo samotného média, na ktorom je časopis vytlačený. Pre tlač sme zvolili papier Garda Recycled Print, ktorý je vyrobený zo 100 % recyklovaných vlákien a je šetrný k životnému prostrediu. Na novom redizajne časopisu sa podieľala Mgr. art. Eva Jenčuráková v spolupráci s Ing. arch. Evou Adamčíkovou, ktorá sa jeho tvorbe venuje už niekoľko rokov. Ďalšie výrazné zmeny sa týkajú obsahovej stránky časopisu, zvýšeného podielu textov preložených do angličtiny, ako aj jeho elektronickej verzie.

popis: Redizajn časopisu HALÓ TU. Archív iCUBE

Informačné a poradenské centrum má zaujímavú myšlienku – vykonávať viacero prieskumov v študentskom prostredí s cieľom rozšíriť študentom jednotlivé obzory v rôznych akademických, no najmä voľnočasových aktivitách. Medzi plánované prieskumy patrí aj anketa „Čo čítajú študenti rôznych fakúlt?“ Prieskum bude prebiehať na webových stránkach iCUBE. Získané údaje budú následne analyzované a výsledky budú prístupné pre všetkých študentov. V úzkej spolupráci s rektorátom a fakultami TUKE sa zároveň plánuje vytvoriť archív užitočných workshopov, prednášok a seminárov. Študenti tak budú mať možnosť dobehnúť zameškané alebo sa jednoducho vrátiť k zaujímavým témam.

Tím iCUBE si uvedomuje, že najmä počas pandémie je práca tohto centra obzvlášť aktuálna a dôležitá. Vďaka pravidelnému fungovaniu webovej stránky a sociálnych sietí iCUBE študenti môžu nielen držať krok s najnovšími udalosťami v živote univerzity, ale sa s ňou spojiť aj materiálne, napríklad tým, že si prostredníctvom e-shopu zakúpia najobľúbenejšie produkty z kolekcie TUKE. Sme hrdí na našu univerzitu a naším cieľom je pokračovať vo vytváraní obchodných a priateľských vzťahov medzi zamestnancami centra a študentmi, čím chceme prispieť k vytvoreniu pozitívneho imidžu jednotlivých fakúlt, najmä však univerzity ako celku.

Autori:
Ing. Anna Yehorova
redakcia HALÓ TU

Summary:

In 2020, the TUKE management set an ambitious task – to create a new, modern platform based on the existing iCUBE and aimed at a wider audience, which reflects the needs of today. Employees and collaborators of the new iCUBE team took care of renovating the identity and website of the centre, launching the Lost and Found service, implementing the first University e-shop, redesigning the quarterly journal HALÓ TU and designing a new collection of clothing and presentation items for the University. You can visit the new iCUBE on the ground floor of the main building. Find out more at https://icube.tuke.sk/wps/portal.