Pre študentov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Kto sme

Vitajte na stránke študentského informačného a poradenského centra iCUBE.
Pri návšteve nášho centra Vám pomôžeme vyriešiť každý Váš problém a poskytneme potrebné informácie. Zároveň sme domovom pre e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete kúpiť tu najnovšiu kolekciu z pohodlia domova, či internátu. Ak niečo stratíte, alebo nájdete, môžete využiť náš web Straty a nálezy.

Devätnásty ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2021 prebiehal aj tento rok v online prostredí (Haló TU 2 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

Devätnásty ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2021 prebiehal aj tento rok v online prostredí (Haló TU 2 - 2021/2022)

Haló TU

Už po druhýkrát sa v online prostredí konala medzinárodná konferencia ICETA 2021 (www.iceta.sk), a to v dňoch 11. – 12. novembra 2021. Hlavnou témou 19. ročníka konferencie bolo inovatívne využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Osobnú záštitu nad konferenciou prevzal už tradične rektor Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. Konferenciu otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor TUKE, ktorý bol osobne aj pri jej prvých ročníkoch. Konferencia patrí medzi najvýznamnejšie odborné aktivity v predmetnej oblasti nielen v Slovenskej republike a TUKE je odborným garantom konferencie od jej vzniku. Ako jedna z mála konferencií na Slovensku je organizovaná v spolupráci s medzinárodnou organizáciou IEEE.

V programe konferencie bol prednesený celý rad príspevkov od významných expertov zo Slovenska i zo zahraničia. Program ponúkol aj príspevky zamerané na teoretickú, praktickú a metodologickú stránku prezentovaných riešení. Boli prezentované skúsenosti významných odborníkov, strategické zámery predstaviteľov verejných inštitúcií, riešenia globálnych hráčov na poli komunikačných a informačných technológií. Konferencia ICETA sa aj tento rok tešila záujmu odbornej a laickej verejnosti. Prejavilo o ňu záujem takmer 100 registrovaných účastníkov. Na konferencii počas dvoch dní odznelo viac ako 20 vybraných príspevkov v rámci plenárnej sekcie a bolo prezentovaných viac ako 50 posterových vystúpení od autorov z 9 krajín.

Konferencie ICETA sú známe medzi odbornou verejnosťou aj tým, že pre ich zabezpečenie sa využíva špičková komunikačná infraštruktúra. V minulosti boli práve v rámci týchto konferencií použité alebo prezentované po prvýkrát unikátne pilotné experimentálne riešenia. Plní čerstvých dojmov môžeme konštatovať, že konferencia si udržala svoj vysoký štandard aj napriek zložitej pandemickej situácii.

 

Summary:

The 19th year of the international conference ICETA 2021 took place in the online environment

The 19th ICETA 2021 International Conference took place on 11 – 12 November 2021. The main topic was the innovative use of information and communication technologies in education.