Pre študentov

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Kto sme

Vitajte na stránke študentského informačného a poradenského centra iCUBE.
Pri návšteve nášho centra Vám pomôžeme vyriešiť každý Váš problém a poskytneme potrebné informácie. Zároveň sme domovom pre e-shop, prostredníctvom ktorého si môžete kúpiť tu najnovšiu kolekciu z pohodlia domova, či internátu. Ak niečo stratíte, alebo nájdete, môžete využiť náš web Straty a nálezy.

Moderné trendy v anorganickej technológii 2021 (Haló TU 2 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

Moderné trendy v anorganickej technológii 2021 (Haló TU 2 - 2021/2022)

Haló TU

Putovná medzinárodná konferencia „Moderné trendy v anorganickej technológii 2021“ sa konala na pôde Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v dňoch 1. – 3. 9. 2021. Konferencia bola od roku 2005 už 6. v poradí. Stálymi účastníkmi sú pracovníci a doktorandi z chemicko-technologických fakúlt dvoch českých vysokých škôl (Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe a Univerzita Pardubice) a STU v Bratislave. FMMR TUKE sa stala súčasťou komunity v roku 2014.

Ako organizátori sme čelili reštrikciám spojeným s pandémiou COVID-19 a pôvodný plánovaný májový termín musel byť preložený. Veríme, že napriek tomu prebehla konferencia na našej pôde úspešne. Zúčastnilo sa spolu 52 participantov, z toho 30 z Prahy, 6 z Pardubíc, 7 z Bratislavy a 9 z FMMR TUKE, Ústavu metalurgie.

Konferencia prebehla tradične v dvoch častiach. Úvodné prednášky vedúcich predstavili súčasný stav a smerovanie pracovísk, postery poskytli podrobné informácie o vedeckých aktivitách jednotlivých tímov. Zúčastnení podporili ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce a naplánovali „MTvAT 2024“ v Pardubiciach. Veríme, že hostia strávili v Košiciach a ich okolí príjemné chvíle.

 

Summary:

Modern trends in inorganic technology 2021

On the premises of the Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling TUKE and the University Science Park TECHNICOM travelling international conference “Modern Trends in Inorganic Technology 2021” took place from 1 to 3 September 2021. The conference was attended by a total of 52 participants from Prague, Pardubice, Bratislava and FMMR TUKE. The conference had two parts: introductory lectures by the heads of institutes and posters session. The participants supported the further development of cooperation and planned “Modern Trends in Inorganic Technology 2024” in Pardubice.