For Students

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Who We Are

Welcome to the website of the iCUBE student information and counseling center.
When you visit our center, we will help you solve all your problems and provide the necessary information. At the same time, we are home to an e-shop, through which you can buy the latest collection from your home or dormitory. If you lose or find something, you can use our Lost and Found website.

Workshop fotogrametrie: Preserving Slovakian Heritage (Haló TU 1 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

Workshop fotogrametrie: Preserving Slovakian Heritage (Haló TU 1 - 2021/2022)

Haló TU

Popis: 3D dokumentácia sochy Sándora Máraiho v Košiciach. Foto: archív FU TUKE

Zachovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva patrí k spoločensky významným témam, pretože historické pamiatky sú z rôznych dôvodov v permanentnom ohrození. Medzi najzásadnejšie hrozby patrí zvýšená miera urbanizácie, zmena klímy a prírodné katastrofy, alebo ich politicky či nábožensky motivované poškodzovanie. Nemenej významným faktorom pri zachovaní kultúrnych artefaktov pre budúce generácie je aj nedostatok financií na údržbu a obnovu pamiatok.

 

Workshop Preserving Slovakian Heritage prebiehal 1. – 11. júna 2021 paralelne v 2 slovenských mestách – v Košiciach a Banskej Bystrici. Workshop mal formu samostatného projektu, na ktorom participovali domáce a zahraničné inštitúcie. Podujatie finančne podporila Americká ambasáda na Slovensku a okrem Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach bola do projektu zapojená aj Akadémia umení v Banskej Bystrici. Odbornú časť a lektoring zabezpečovala americká nezisková organizácia CyArk a nadnárodná spoločnosť Epic Games v podobe slovenského developera unikátneho softvéru – Capturing Reality. Mimochodom, spoločnosť CyArk vznikla v roku 2003 a je priekopníkom v používaní 3D skenovacích technológií pri dokumentovaní svetových kultúrnych artefaktov. Workshopu sa zúčastnilo takmer 20 študentov a pedagógov z Fakulty umení TUKE. Okrem vedomostí a praktických zručností z oblasti fotogrametrie získali prístup k špecializovanému softvéru, ktorý dokáže vytvoriť 3D objekt zo súboru 2D fotografií. Súčasťou workshopu boli tiež prezentácie o dôležitosti ochrany kultúrnej identity a diverzity. Študenti oboch umeleckých vysokých škôl vytvorili počas workshopu 3D modely architektonických častí pamiatok (resp. sôch) a historických objektov osadených vo verejnom priestore Košíc a Banskej Bystrice. Skenované 3D objekty sa stali súčasťou otvorenej online databázy kultúrnych artefaktov (https://cyark.org/projects/slovakia-heritage-workshop/overview), ktorú zdieľa organizácia CyArk na svojom portáli.

 

Úzko špecializovaný workshop, ktorý bol realizovaný medzinárodným konzorciom partnerov, prispel synergicky k vyššie uvedeným cieľom. Záštitu nad workshopom prevzal prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. a koordináciu a art directing zabezpečil tím FU TUKE (Ateliér nových médií) pod vedením Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. Workshop je ďalšou inšpiratívnou koedukačnou aktivitou, ktorá rozšírila rámec štandardných odborných predmetov na Fakulte umení TUKE. V prípade fotogrametrie môžeme hovoriť o segmente, ktorý je využiteľný aj pre ďalšie, nielen umelecké oblasti, a ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každodennej kreatívnej praxe.

Videodokumentácia workshopu je dostupná online: www.academia.edu/video/lvz8Dl.

    

Autor:

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

 

Summary:

Almost 20 students and teachers from the Faculty of Arts participated in the Preserving Slovakian Heritage workshop, which took place in Košice and Banská Bystrica from 1 to 11 June 2021. In addition to knowledge and practical skills in the field of photogrammetry, participants also gained access to specialized software that helps in the increasingly important digitization of cultural heritage.