For Students

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Who We Are

Welcome to the website of the iCUBE student information and counseling center.
When you visit our center, we will help you solve all your problems and provide the necessary information. At the same time, we are home to an e-shop, through which you can buy the latest collection from your home or dormitory. If you lose or find something, you can use our Lost and Found website.

Krátke správy (Haló TU 1 - 2021/2022)

Display portlet menu
Späť na novinky

Krátke správy (Haló TU 1 - 2021/2022)

Haló TU

Posilňovanie medzinárodných partnerstiev TUKE

 

Dňa 4. 6. 2021 poctil TUKE svojou návštevou nový veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, Jeho Excelencia p. Makoto Nakagawa, ktorý je v úrade od 20. 8. 2020 a išlo o jeho prvú osobnú návštevu univerzity na Slovensku. Tri košické univerzity prijali 18. 6. 2021 veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J. E. Nigela Marcusa Bakera. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Rektorátu UPJŠ za prítomnosti troch rektorov. Po prehliadke priestorov UPJŠ sa pán veľvyslanec presunul na pôdu našej univerzity. Veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko (SRN) J. E. Barbara Wolf v sprievode honorárneho konzula SRN v Košiciach prof. Juraja Banského zavítala na TUKE 29. 6. 2021. Dopoludnie 2. 7. 2021 sa nieslo v duchu utužovania francúzsko-slovenského partnerstva, nakoľko pôdu našej univerzity navštívila delegácia v zložení: veľvyslanec Christophe Léonzi, kultúrny radca a riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku Jean-Marc Cassam-Chenaï, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Yan Pautrat a prezident Francúzskej aliancie v Košiciach Ján Mati. Vrcholní predstavitelia TUKE privítali 5. 8. 2021 na pôde univerzity čínsku delegáciu v zložení: veľvyslanec Lijie Sun, obchodný radca Xuxin Yu, vedúca politickej sekcie Jie Zhou a tretia tajomníčka obchodnej sekcie Shenmin Zhang.

Rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť oboznámil hostí o súčasnom stave a najnovších výsledkoch našej univerzity a načrtol smery ďalšieho rozvoja v jej kľúčových doménach. Program návštev pokračoval prehliadkami vybraných pracovísk a laboratórií.

 

Autor: redakcia HALÓ TU

 

Juniáles Strojníckej fakulty TUKE 2021

 

V učebno-výcvikovom zariadení v Herľanoch sa 25. 6. 2021 konal Juniáles zamestnancov a doktorandov Strojníckej fakulty TUKE. Skvelé počasie a možnosť sa po roku vidieť ocenili všetci prítomní. Ako každý rok, aj tento okrem výborného jedla čakalo na všetkých množstvo športových aktivít a ocenení za výnimočné výsledky za rok 2020. V kategórii „Pedagogická osobnosť roka“ zvíťazil už po druhýkrát za sebou prof. Bača, ktorý získal najviac hlasov od študentov. Bola to aj príležitosť na rozlúčku s tromi odchádzajúcimi profesormi – prof. Homišinom, prof. Mihókom a prof. Šimšíkom.

 

Autor: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

 

Letecká fakulta aj Fakulta umení majú nového dekana

 

Dve fakulty Technickej univerzity v Košiciach majú nového dekana. Začiatkom mája 2021 prevzal funkciu dekana Leteckej fakulty TUKE doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, ktorý v štvorročnom funkčnom období vystriedal predošlého dekana LF TUKE Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislava Szaba, PhD., MBA, LL.M., mim. prof. Novým dekanom Fakulty umení TUKE bol 5. 5. 2021 vymenovaný prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., ktorý bol do tejto funkcie zvolený na funkčné obdobie 2021 – 2025. Túto funkciu prevzal po predchádzajúcom dekanovi FU TUKE doc. Ing. Jánovi Kanóczovi, CSc., ktorý bol dekanom dve funkčné obdobia od roku 2013. Obom novovymenovaným dekanom prajeme veľa úspechov.

 

Autor: Mgr. art. Eva Jenčuráková

 

 

Online Detská univerzitaTUKE 2021

 

Aj tohtoročná Detská univerzita TUKE 2021 prebiehala online formou. Súťažiaci mali možnosť zapojiť sa do úloh, kvízov a súťaží, ktoré pre ne usporiadali fakulty TUKE a vyhrať tak hodnotné ceny. Okrem súťaží boli pre ne prichystané aj viaceré prednášky. V rámci aktivít Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie si deti mohli pozrieť niekoľko videí, na základe ktorých ich následne čakal vedomostný kvíz. Stavebná fakulta pre deti zase prichystala niekoľko interaktívnych úloh zahŕňajúcich návrh búdky pre vtáčiky, stavbu výnimočného mosta alebo nákres stavebnej šachty. Aktivity Fakulty umení zahŕňali niekoľko výtvarných i fotografických súťaží, dva kvízy a online interaktívnu prednášku pre deti. Veríme, že tieto aktivity deťom leto nielen spríjemnili, ale že sa popri nich naučili aj niečo nové. Všetkým víťazom online Detskej univerzity TUKE 2021 srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme organizátorom jednotlivých aktivít za ich čas a energiu venovanú vzdelávaniu detí a mládeže.

 

Autor: Mgr. art. Eva Jenčuráková

 

 

Otvorenie Laboratória pre výskum a inovácie batérií

 

Dňa 18. 8. 2021 bola na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE slávnostne podpísaná „Zmluva o spolupráci na vytvorenie spoločného Laboratória pre výskum a inovácie batérií“ s Ústavom materiálového výskumu SAV a Ústavom geotechniky SAV v Košiciach. Účelom spolupráce je integrácia výskumných kapacít do spoločnej platformy Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, Ústavu materiálového výskumu SAV a Ústavu geotechniky SAV v Košiciach, ktorá bude umožňovať efektívne realizovať výskum a vývoj v oblasti nových materiálov pre batériové systémy, smart monitoringu vlastností a prenosu výsledkov výskumu do konkrétnych inovačných riešení. Len vďaka šikovným a zanieteným vedcom vieme byť súčasťou tých najnovších trendov.

 

Autor: Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.

 

 

Doktorand TUKE sa stal paralympijským víťazom

Popis:

Ilustrácia: „Víťaz“

Autor: Kristína Roxerová, 5. ročník

Ateliér nových médií

Katedra výtvarných umení a intermédií

Fakulta umení TUKE

 

Študent Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE a slovenský reprezentant v boccii Samuel Andrejčík získal na paralympijských hrách v Tokiu zlatú medailu v kategórii BC4. Vo finále zdolal Pornchoka Larpyena z Thajska 4 : 0. Po striebre z PH 2016 v Riu de Janeiro tak pridal Andrejčík do svojej paralympijskej zbierky najcennejší kov.

„Je to skvelý pocit. Som veľmi šťastný, že sa tých päť rokov čakania na paralympiádu skončilo a že nič z príprav nevyšlo nazmar. Makali sme naozaj tvrdo. Do finálového dňa všetko klaplo tak, že dnes mám na sebe zlatú medailu a ďalšie tri roky až do Paríža budem úradujúci paralympijský šampión,“ uviedol 24-ročný Andrejčík pre web paralympic.sk.

Slovenská senzácia v Tokiu ďalej pokračovala úspechom trojice v zložení Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky. Športovci obhájili na paralympiáde ZLATO v súťaži párov BC4.

 

Úprimne blahoželáme!

 

Autor: Ing. Adrián Harčár, PhD.