MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Celouniverzitný časopis HALÓ TU je štvrťročník, ktorý vydávame viac ako 30 rokov. Nájdete v ňom zaujímavé články o dianí na univerzite, živote na jednotlivých fakultách, novinkách zo sveta vedy, techniky a inovácií, ale aj o študentských aktivitách a spoločenských udalostiach. Prajeme príjemné čítanie.


Redakcia HALÓ TU

Detská univerzita TUKE 2023 „Sme TU pre deti“ (HALÓ TU 1 - 2023/2024)

Display portlet menuDisplay portlet menu
Späť na novinky

Detská univerzita TUKE 2023 „Sme TU pre deti“ (HALÓ TU 1 - 2023/2024)

Univerzitné stránky


Foto: Ivan Fábry


Záujem o vysokoškolské štúdium je potrebné rozvíjať už v myslení tej najmladšej generácie, pretože v nich môžeme vidieť našich potenciálnych študentov. Už 18-krát sme odštartovali úspešný projekt detskej univerzity „Sme TU pre deti“ a začiatkom leta deti 4. – 6. ročníka ZŠ aj napriek obdobiu letných prázdnin zasadli do netradičných školských lavíc s túžbou objavovať nové veci, ktorá sa pretavila do množstva nových zážitkov a nových priateľstiev.

Deň prvý
Konečne sme sa dočkali a začal sa 18. ročník detskej univerzity na Technickej univerzite v Košiciach. Ráno sme privítali žiakov základných škôl pripravených na preskúmanie 9 fakúlt našej alma mater. Po úvodnej prednáške o našej škole sme ako prvú navštívili Ekonomickú fakultu. Tam si pre nás pripravili logickú hru s názvom Dilema väzňa. Hra nás naučila spolupracovať a najlepší hráči si odniesli veľkú motiváciu, ktorou bol mešec plný peňazí. V parku sa tímy premiešali a za úlohu dostali hľadať po areáli odpovede na otázky týkajúce sa financií. Znova si 3 najlepšie tímy odniesli výslužku.

Po obednej prestávke na nás čakali na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie. Naučili sme sa, čo prináša práca s mikroskopom, niečo o zlate a striebre či aký je rozdiel medzi normálnymi plastmi a bioplastmi. Deti si vyskúšali rozobrať staré mobily, ryžovali zlato a nakoniec sa naučili písať tajné správy pomocou chémie a vedy.


Foto: Ivan Fábry

Deň druhý
Hneď ráno sme sa vydali na Fakultu umení, kde sa deti rozdelili do skupín. V každej si mohli vyskúšať inú tvorivú činnosť. V Ateliéri slobodnej kreativity 3D si deti vyskúšali modelovanie z hliny. Dostali tému „sen“, z ktorej vznikli veľmi pekné výtvory. Ďalej nasledovala Katedra architektúry. Tu zas budovali mestá z bieleho a ružového polystyrénu. Umenie je rôznorodé, a tak sme nahliadli aj do fotokomory.

Popoludní nasledovala Fakulta elektrotechniky a informatiky. Na Katedre fyziky mohli deti nazrieť do tajov elektromagnetizmu (vizualizovať magnetické a elektromagnetické pole; zastrieľať si z magnetického dela; otestovať niektoré vlastnosti magnetickej kvapaliny a mnoho ďalšieho) a vlastnoručne si skonštruovať elektromotor. Najzaujímavejšie pre deti bolo asi stretnutie a rozprávanie sa s robotom a umelou inteligenciou, ktorému kládli rôzne otázky. Poučné však bolo aj programovanie hry a učenie sa o magnetoch.

Deň tretí
Tretí deň sme začali na Fakulte výrobných technológií v Prešove. O zábavu sme mali poriadne postarané. Pracovníci fakulty si pre deti pripravili 8 aktivít, športové aj vedecké. Medzi športové patril stolný tenis, silomer alebo pretláčanie rukou. Čo sa týka vedy, deti mali možnosti bližšie spoznať 3D tlač alebo skamarátiť sa s Robotom NAO. Medzi najviac obľúbenú aktivitu patril vreskomer, ktorý asi nie je potrebné bližšie opisovať. Na konci sa konal šampionát v pretláčaní rukou, kde šampión dokonca pretlačil aj niektorých animátorov.

Po obede sme sa presunuli na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, kde sme bližšie spoznávali tajomstvá nerastných surovín, vesmíru a vzácnych kameňov. Mali sme možnosť vidieť, ako je možné odfiltrovať nerastné suroviny, a potom sme sa presunuli do hlavnej budovy na expozíciu zbierok, ktorá je súčasťou Ústavu geovied FBERG. Deti tam mali možnosť vidieť všetko od zlata až po fosílie.


Foto: Ivan Fábry

Deň štvrtý
Spolu so slnečným ránom prišlo aj na predposledný deň Detskej univerzity TUKE 2023, ktorý sme odštartovali na Stavebnej fakulte. Naši mladí študenti mali v prvej časti programu príležitosť vyskúšať si tvorbu betónu pomocou potrebných ingrediencií, po ktorej nasledovalo testovanie a meranie tvrdosti betónovej kocky. Druhá časť nám dala možnosť stať sa stavebným architektom, pričom bolo potrebné popasovať sa s výstavbou najvyššej veže z cestovín a cukríkov marshmallow.

Naše ďalšie kroky smerovali na Strojnícku fakultu, ktorá už pre nás mala pripravené viaceré stanoviská s rôznymi hrami. V úvode sme mali akustickú prednášku, kde sme si otestovali hlasivky. Nasledoval turnaj v robotickom futbale, ktorý prebiehal za pomoci hlasného povzudzovania všetkých našich študentov. Ďalšie kroky smerovali k spoznávaniu ozubených prevodov a manipulácii na žeriave s bremenom. Deň plný štúdia a súťaženia deti zakončili pokusmi a meraním svojej sily pomocou silomeru.

Deň piaty
Posledný, piaty deň sme strávili na Leteckej fakulte, ktorá si pre nás pripravila veľmi pútavé stanoviská so zameraním na letectvo, letovú dopravu, družice a lietadlá. Deti sa mohli posadiť do skutočného vojenského vrtuľníka, kde mali príležitosť zistiť, ako sa cítia piloti a posádka. Dozvedeli sa veľa informácií o bezpilotných lietadlách a kvadrokoptéroch. Súčasťou tohto stanoviska bola i ukážka akrobacie s dronom. V simulačnom centre si vyskúšali riadenie letovej prevádzky a v satelitnom centre sa dozvedeli o slovenskej družici, ktorá obieha našu Zem.

Celý týždeň sme zavŕšili slávnostnými promóciami v Aule Maxima za prítomnosti rodičov, starých rodičov a súrodencov, kde boli deťom odovzdané diplomy. Vytvorili sa však najmä nové priateľstvá a túžba po objavovaní nových vecí.


Naše poďakovanie patrí animátorom – Peti Kolembusovej, Kristínke Novotňákovej, Zuzke Marcinkovej, Jarovi Romančíkovi, Matúšovi Virostkovi, Tomášovi Loššinskému, garantom jednotlivých fakúlt – Ing. Radovanovi Drábovi, PhD. (EkF), prof. Ing. Beatrice Plešingerovej, CSc. (FMMR), Ing. arch. Andrei Bočkovej, ArtD. (FU), doc. Ing. Jánovi Papajovi, PhD. (FEI), Ing. Monike Trojanovej, PhD. (FVT), doc. Mgr. Máriovi Molokáčovi, PhD. (FBERG), Ing. Ivovi Demjanovi, PhD. (SvF), Ing. Marekovi Moravcovi, PhD. (SjF), Mgr. Petrovi Čekanovi, PhD. (LF), ale najmä všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu detskej univerzity.


Autor: Ing. Adriana Tóthová