MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Celouniverzitný časopis HALÓ TU je štvrťročník, ktorý vydávame viac ako 30 rokov. Nájdete v ňom zaujímavé články o dianí na univerzite, živote na jednotlivých fakultách, novinkách zo sveta vedy, techniky a inovácií, ale aj o študentských aktivitách a spoločenských udalostiach. Prajeme príjemné čítanie.


Redakcia HALÓ TU

Je mi ťažko na duši, kam mám ísť? (HALÓ TU 3 - 2021/2022)

Display portlet menuDisplay portlet menu
Back to news

Je mi ťažko na duši, kam mám ísť? (HALÓ TU 3 - 2021/2022)

Študentské stránky

Je úplne prirodzené, že sa každý z nás občas ocitne v náročnej životnej situácii, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje bežný kolobeh nášho života. Či už ide o osobné, študijné, pracovné alebo úplne iné ťažkosti, každý človek má právo priznať sebe či okoliu, že na isté veci už jednoducho nestačí.

Vedenie našej univerzity si je tejto skutočnosti vedomé, a preto sa rozhodlo pre všetkých študentov a učiteľov Technickej univerzity v Košiciach reštartovať a dať novú tvár pracovisku, ktoré od 1. 1. 2022 nesie názov Centrum sociálno-psychologickej podpory.

Koho a čo môžete očakávať po prekročení prahu centra? Dve sympatické psychologičky – Mgr. Alenu Rusnákovú, PhD., a PhDr. Radku Čopkovú, PhD., ktoré Vám na základe ich skúseností ochotne poskytnú psychologické, kariérové a základné sociálne poradenstvo. Ak sú to stále príliš všeobecné pojmy, v nasledujúcich riadkoch Vám našu činnosť priblížime podrobnejšie.

Sme Vám k dispozícii v prípade, že sa necítite komfortne z akéhokoľvek dôvodu, ktorý vyplýva zo školy, práce, súkromného života či vašej osobnosti. V prípade náhlych a príliš zaťažujúcich životných situácií, akou môže byť napríklad aj extrémny stres zo skúškového obdobia, poskytujeme tzv. krízovú intervenciu, ktorej cieľom je navodiť stav okamžitej úľavy a redukcie pocitu ohrozenia.

Okrem riešenia krízových situácií zabezpečujeme informačnú a konzultačnú činnosť, napríklad v oblasti Vašej budúcej kariéry a adaptácie na pracovný trh po ukončení štúdia. Vieme tiež spoločne s vami pracovať na rozvoji Vašich sociálnych zručností (soft skills) a rozvoji osobnosti.

Keďže štúdium je v akomkoľvek čase zdrojom stresu nielen pre študentov, ale aj učiteľov, ponúkame možnosť individuálnych alebo skupinových sedení zameraných na nácvik relaxačných techník, ktoré majú v boji so stresom, strachom a úzkosťou terapeutický účinok.

Ak ste obeťou sociálneho vylúčenia (napr. z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, národnosti, veku a inej odlišnosti) alebo iných sociálno-patologických javov (napr. látkových a nelátkových závislostí, sexuálneho obťažovania, a i.), tiež nás neváhajte kontaktovať.

Cieľom Centra sociálno-psychologickej podpory je tiež rozvoj peer‑to‑peer (rovesníckych) podporných skupín na Technickej univerzite v Košiciach.Naša práca presahuje aj hranice centra, pretože spolupracujeme s relevantnými súčasťami univerzity, ale aj mimouniverzitnými domácimi a zahraničnými partnermi v záujme poskytovania čo najkvalitnejších služieb.

Nie je zlyhaním priznať, že nás niečo trápi. Hrdinstvo prométeovských čias môže byť pre nás síce inšpiráciou, no v rytme a zhone človeka 21. storočia vidíme väčšiu perspektívu v módnom trende „v Amerike má každý svojho terapeuta“ :-)

Odvážnemu šťastie praje. Skontaktovať sa s nami môžete prostredníctvom e-mailov uvedených na webovej stránke centra, na ktorej bude postupne pribúdať relevantný obsah a aktuality:

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-p....

Autor: PhDr. Radka Čopková, PhD.